Mu-ThienHa.Com - Mu Season 6.9 PLUS | Webzen
OPEN BETA CÁC SỰ KIỆN ĐUA TOP (HOT) NHẤT KHI OPEN
RESET 15 LẦN/NGÀY AUTORESET INGAME 1. Sự Kiện : Đua TOP Reset và Top Bang Hội(Vip)
EXP : 300x - Tỉ Lệ Drop: 10% và All Map 2. Sự Kiện : ĐANG UPDATE
Tạo nhân vật mới : 400 Level / 0 Reset / 20000 Point / 100.000.000 zen / GHRS TOP 1 3. Sự Kiện : Đua TOP Reset Chủng Tộc và TOP Reset ALL
Phiên Bản : Season 6.9 - MAX Đồ 400 Sockket - MAX WING 3 4. Sự Kiện : Nạp Alphatest Hoàn 30%
CHUẨN 6.9 EVENT DIỄN RA HÀNG NGÀY 5. Xem Event Chi Tiết Tại WEB
Thời gian Open Beta : 20h00 17/09/2022 Thời gian mở Alpha Test : 9h ngày 15/09/2022 -> 23h ngày 16/09/2022
Sub Quái vật Giao dịch Hòm đồ PK Event In Game VIP Chaos Goblin Exp và Drop
1 KHÔNG KHÔNG KHÔNG
2 KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG 200%
3 KHÔNG KHÔNG KHÔNG 250%
4 KHÔNG KHÔNG KHÔNG 200%
Tên Sự Kiện Sub Thời Gian Phần Thưởng Cách Tham Gia
Huyết Lâu Sub 2,3 0:30,4:30,8:30,12:30,16:30,20:30,22:30 Các Loại Ngọc 400 quái vật Blood cấp 8 rơi 1 ngọc

Quảng Trường Qủy Sub 2,3 1:30,5:30,9:30,13:30,15:30,21:30,23:30 Các Loại Ngọc 400 quái vật Devil cấp 7 rơi 1 ngọc

Hỗn Nguyên Lâu Sub 2,3 1:00,7:00,13:00,19:00 Các Loại Ngọc Mua vé Tại Bar Lorencia

Bạch Long Điện Sub 2,3 ĐANG UPDATE Ngọc Mua vé Tại Xshop

Nhện Raklion Sub 3 ĐANG UPDATE ĐỒ CẤP 7 Raklion 2

Hỏi Xoáy Đáp Xoay Sub 2,3 ĐANG UPDATE Wcoin Mọi Nơi

TvT Event Sub 3 ĐANG UPDATE Wcoin LorenCia

Quỷ Vương Sub 1 09:00,22:00 Đồ cấp 7, Trứng Pet Cấp 1 Aida1

Rồng Đỏ Sub2,3 0:55,4:55,8:55,12:55,16:55,20:55 Các Loại Ngọc Davias

Boss Vàng Sub2,3 0:00,2:00,4:00,6:00,8:00,10:00,12:00,14:00,16:00,18:00,20:00,22:00 Box 1-2-3-4-5 Lorencia

Phù Thủy Trắng Sub 2,3 1:20,5:20,9:20,13:20,17:20,21:20 Nhẫn phù thủy - Các Loại Ngọc Davias

Đại Chiến Dungeon3 Sub 1 22:15 Đồ Cấp 7 Dungeon3

Sự Kiện Thỏ Ngọc Sub 2,3 2:45,8:45,12:45,20:45 Các Loại Ngọc Atlan

Sự Kiện Summer Sub 2,3 3:45,9:45,13:45,21:45 Các Loại Ngọc Atlan

Siêu Boss Sub 1 14:30,21:30 Đồ Cấp 7 Vulcanus

Sự Kiện Medusa Sub 1 13:00,21:00 ĐỒ CẤP 7 SwamrOfPear

Sự Kiện KunDun Sub 2,3 24H 1 lần Đồ thần Kalima7